- letná a zimná údržba

Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia

- odpadové hospodárstvo

- pomocné sťahovacie práce

- technická správa budov

- dodanie hygienického materiálu a príslušenstva