- administratívne priestory

- obchodné centrá a biznis

- priemyselné parky a výrobné haly

- logistické centrá a sklady

- hotely a apartmány

- rodinné domy a byty