Ako používať vodu Kangen®

Technológia generátora ionizovanej vody Enagic Kangen® produkuje sedem rôznych typov vody:

- 3 druhy zásaditej pitnej vody Kangen® s rôznymi hodnotami pH (s pH 8,5, 9 a 9,5)
- Čistú vodu (s pH 7)
- Kozmetickú vodu (s pH 5,5 až 6)
- Silne zásaditú vodu (s pH 11,5)
- Silne kyslú vodu (s pH 2,5)

Hoci má voda Kangen® špeciálne vlastnosti… nelieči nič. Avšak, ukázalo sa, že pomáha telu pri vytváraní rovnováhy, alebo homeostázy. Aby sa pomohlo dosiahnuť túto homeostázu zistil som, že budú nápomocné prístupy a informácie, uvedené dole.


Začíname s pitím vody Kangen®

Odporúča sa, aby každý, kto sa rozhodne piť vodu Kangen®, začal s pitím vody, ktorá má hodnotu pH 8,5. Voda Kangen®sa získava stlačením modrého tlačidla, ktoré je v prednej časti stroja. Viacnásobným stlačením prejdete cez tri rôzne úrovne vody Kangen®, ktorá sa vyrába. Táto voda vyteká cez HORNÚ pružnú hadicu.

Pite každý deň najmenej 3 % vašej telesnej hmotnosti (príklad: ak vážite 70 kilogramov, bude to 2,1 litra vody - alebo 0,03 vynásobené 70 kilogramami). Ak vykonávate fyzicky náročnú prácu, robíte namáhavú atletiku, alebo sa vyrovnávate so "záležitosťami choroby" …, musíte piť viac vody Kangen®, aby pomohla vášmu telu hýbať sa vpred a dosiahnuť homeostázu. V takýchto situáciách sa odporúča, aby ste pili najmenej 4,5 % vašej telesnej hmotnosti v kilogramoch, (alebo 0,045 vynásobené vašou hmotnosťou) a pitie 6 % vody vašej telesnej hmotnosti robí skutočné "zázraky". Podľa mojich pozorovaní, pri ľuďoch ktorí pijú vodu Kangen® v objeme minimálne 4,5 % ich telesnej hmotnosti denne, je možné pozorovať najrýchlejšie výsledky.

Po úspešnom pití navrhovaného množstva vody s hodnotou pH 8,5 počas dvoch týždňov ("úspešné" znamená. že počas pitia vody nebudete pociťovať žiadne iné mierne bolesti, ani nepohodlie ... ako časté močenie), potom sa môžete rozhodnúť zvýšiť nastavenie hodnoty pH vody až na úroveň 9,0. Pokračujte v pití navrhovaného množstva vody pri tomto nastavení každý deň, najmenej ďalšie dva týždne. Po úspešnom pití navrhovaného množstva vody s hodnotou pH 9,0 sa môžete rozhodnúť zvýšiť nastavenie hodnoty pH vody až na úroveň 9,5.


Očistné príznaky

Občas nájdeme ľudí, ktorí zažívajú "očistné" príznaky. Tieto sú typicky spôsobené tým, že telo uvoľňuje nahromadené toxíny a kyslé odpady. Ak zažijete niektorý typ "očistných" príznakov (ako sú napríklad bolesti hlavy, kožné vyrážky, vyprázdňovanie čriev, kašľanie, atď.), keď začnete s vodou s hodnotou pH 8,5, mali by ste zvýšiť množstvo vody, ktoré pijete, aby ste pomohli neutralizovať a vypláchnuť toxíny z vášho systému. Ak tieto príznaky zažijete po zvýšení hodnoty pH vody, ktorú pijete, potom sa vráťte späť na poslednú hodnotu pH, ktorú ste mali nastavenú a ktorú ste dokázali piť bez týchto príznakov a zvýšte množstvo vody, ktoré pijete, až kým tieto príznaky nepominú. Za to, že sa na úroveň hodnoty pH vody, ktorú pijete, dostanete rýchlejšie, ako niekto iný. nedostanete žiadnu cenu.


Užívanie "iných" vôd, ktoré táto technológia produkuje

Čistá voda – je voda, ktorá má neutrálnu hodnotu pH 7,0, ktorá sa získa stlačením zeleného tlačidla na ionizátore Enagic. Čistá voda vyteká cez HORNÚ pružnú hadicu. Táto voda prešla cez časť čistiaceho filtra systému, ale neprešla procesom elektrolýzy. Táto voda by sa mala konzumovať pri užívaní predpísaných liekov. Pri užívaní predpísaných liekov: prestaňte piť vodu Kangen® 10 - 15 minút pred užitím liekov, na užitie vašich liekov použite Čistú vodu, potom počkajte najmenej 30 minút pred tým, ako sa opäť vrátite k pitiu vody Kangen®.

Budete tiež chcieť užívať Čistú vodu pri príprave Baby formuly.

Kozmetická voda - sa vyrobí stlačením žltého tlačidla na stroji a napustením Kozmetickej vody z HORNEJ pružnej hadice. Kozmetická voda má úžasné adstringentné vlastnosti a je dobrá pre pokožku a vlasy Môžete ju nasprejovať, oplachovať sa ňou, namáčať sa v nej, ... ale dajte si ju na pokožku, ak chcete mať najlepšie vyzerajúcu / najviac cítiacu pokožku v okolí!

Silne kyslá voda (s hodnotou pH 2,5) – sa pripraví stlačením tlačidla (oranžového) na vašom ionizátore Enagic. Poznámka. Do nádrže na zlepšenie elektrolýzy (na pravej strane prístroja za odnímateľným panelom) musíte pridať slaný vylepšovač elektrolýzy, aby sa produkovala Silne kyslá voda a Silne zásaditá voda. Silne kyslú vodu napustíte sekundárnou hadicou, (ktorá vychádza zo spodnej časti vášho prístroja). Táto voda má veľmi silné antimikrobiálne vlastnosti a môže sa používať na rezacích doskách, na povrchu pokladničných pultov, atď. V USA bola v júni v roku 2002 silne Kyslá voda schválená na dezinfekciu potravinových výrobkov, podľa Zákona o hygiene potravín (Food Hygiene Law), pod názvom kyslá voda. Na Silne kyslú vodu rád používam veľké sprejovacie fľaše, pretože to uľahčuje jej použitie na pokožku, povrchy pokladničných pultov, výrobu, atď. Poznámka. Túto vodu je najlepšie skladovať v tmavých nádobách.

Silne zásaditá voda (s hodnotou pH 11,5) Silne zásaditá voda sa vyrába súčasne so Silne kyslou vodou. Silne zásaditá vodu zachytávajte z HORNEJ pružnej hadice na ionizátore Enagic. Táto voda je vysoko zásaditá (alkalická) a je silným čistiacim činidlom, ktoré sa môže používať namiesto detergentov a čistiacich prostriedkov. Je to ohromné činidlo na redukovanie mastnoty. Po vyčistení povrchových plôch touto vodou sa odporúča. aby ste na povrchovú plochu nastriekali Silne kyslú vodu (s hodnotou pH 2,5) ako antimikrobiálnu vrstvu a nechali ju vysušiť. Poznámka. Najlepšie je túto vodu skladovať v tmavých nádobách a zmraziť ju.